01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
Distrikt 4, Nord
hdcn.dk / Kalender & aktivitet / DGF 2019

Tilbage (H-DCDK oversigt)   Tilbage (distrikt oversigt)

Distrikts Generalforsamling 2019

02 februar 2019

Cafè Frederiksberg.

Efter generalforsamlingen er Distriktet vært ved aftensmad samt efterfest med Livemusik.

Dagsorden:

Distrikt 4 Indkalder hermed til Distriktsgeneralforsamling

Lørdag d. 2/2 2019 kl. 16.00 Cafè Frederiksberg, Hadsundvej 1B 9000 Aalborg.

A) Valg af dirigent.

B) Bestyrelsens beretning.

C) Distriktsregnskab.

D) Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen.

E) Indkomne forslag vedrørende distriktet.

F) Valg til distriktsbestyrelsen:

    1.  Formand Claus Andersen (modtager genvalg)

    2.  Sekretær Rikke Madsen (modtager genvalg)

    3.  Bestyrelsesmedlem Kim Veggerby (modtager genvalg)

    4.  Bestyrelsesmedlem Carsten "CC" Christensen (modtager genvalg)

    5.  Bestyrelsesmedlem Tanja V. Jørgensen

    6.  2 Suppleanter Kaj Overgaard og Ole Wittendorf (på valg hvert år)

    7.  Revisorer Hans Chr. ”Mutte” Larsen og Bendy Duncker (på valg hvert år)

G) Valg til Træf-Udvalg

H) Eventuelt


Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være 
distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdes af generalforsamlingen.

Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2019 kan deltage i generalforsamlingen, medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling.

Vel mødt

Bestyrelsen Distrikt Nord.