01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
Distrikt 4, Nord
hdcn.dk / Kalender & aktivitet / DGF

Tilbage (H-DCDK oversigt)   Tilbage (distrikt oversigt)

Distrikts Generalforsamling 2018

04 februar 2018

Shell Motel Støvring, Distriktet er vært ved en bid brød samt øl og vand.

Dagsorden:

Distrikt 4 Indkalder hermed til Distriktsgeneralforsamling

Søndag d. 4/2 2018, kl.14.00 Shell Motel Hobrovej 12, 9530 Støvring.

A) Valg af dirigent.

B) Bestyrelsens beretning.

C) Distriktsregnskab.

D) Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen.

E) Indkomne forslag vedrørende distriktet.

    1. Bestyrelsen ønsker afstemning omkring dato for sæsonafslutning 2018 - søndag den 30. september vs. søndag den 7. oktober.

F) Valg til distriktsbestyrelsen:

    1.  Næstformand Flemming Nørgaard (modtager genvalg)

    2.  Kasserer Jørgen R. Von der Maase (modtager genvalg)

    3.  Bestyrelsesmedlem Ernst Outzen (modtager ikke genvalg)

    4.  Bestyrelsesmedlem Søren Munk (modtager genvalg)

    5.  Bestyrelsesmedlem Tom Lauritzen (ikke på valg - ønsker at udtræde)

    6.  2 Suppleanter (på valg hvert år)

    7.  Revisorer Hans Chr. ”Mutte” Larsen og Bendy Duncker (på valg hvert år)

G) Eventuelt.


Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være 
distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdes af generalforsamlingen.

Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2018 kan deltage i generalforsamlingen, medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2018.

Bestyrelsen Distrikt 4 

Hent som pdf her